HANDLEDNINGENS METODIK

I SOCIALT ARBETE

45 HP

 

 

Start höstterminen 2011

Fristående masterkurs

 

 

Utbildningen skall ge kompetens för att handleda yrkesverksamma inom socialt arbete. Den pågår tre terminer på halvfart. Kursen består av tre parallella delar: teoretiska studier, handledning av grupp i socialt arbete och handledning på det egna handledningsuppdraget.

 

Särskild behörighet: Socionomexamen eller motsvarande samt 5 års yrkeserfarenhet av psykosocialt arbete. Minst 30 hp på master/magisterprogrammets kurser i socialt behandlingsarbete/förändringsarbete eller motsvarande, samt tillgång till relevant handledningsuppdrag i psykosocialt arbete. Erfarenhet av att själv bli handledd.

 

Urval: Efter meritvärdering av relevant yrkeserfarenhet, relevant utbildning samt tillgång till relevant handledningsuppdrag.