SKAPANDE MÖTEN

Utbildning och vägledande samtal

Välkommen:

Jag heter Charlotte Höglund och i min verksamhet Skapande möten erbjuder jag organisationer utbildning i hälsofrämjande metoder samt handledning. Jag erbjuder också stödjande samtal till privatpersoner med fokus på nuvarande livssituation.

Om mig:

Jag är socionom, fil mag i socialt behandlingsarbete,  Steg-1 terapeut med grundutbildning i psykoterapi samt examinerad handledare. Jag har lång erfarenhet av arbete med familjer och tonåringar samt unga vuxna. Under mina många år som yrkesverksam har jag sett mötet med andra - det skapande mötet- som grunden till all förändring.

Utbildning:

Utbildningen som erbjuds organisationer och personer anställda inom dessa baseras på ACT, läs mer under fliken ACT.

Metoden främjar hälsa samt välmående och därmed motverkar stress och nedstämdhet. Denna metod är mycket användbar inom olika  verksamheter där man vill arbeta med personalfrågor. Jag arbetar ofta tillsammans med en kollega och vi kan skräddarsy en utbildning efter behov.

Handledning:

Jag är examinerad handledare och erbjuder handledning enskilt och i grupp. Min teoretiska grund är systemteoretisk och jag arbetar med olika metoder så som reflekterande team, rollspel och mindfulness. Vill du veta mer om den utbildning jag gått, läs under fliken handledning.

Vägledande samtal:

Vägledande samtal erbjuds dig som privatperson som behöver stöd och råd kring din livssituation. Samtalens grund är psykodynamisk men har inslag av KBT. Tillsammans tittar vi på faktorer som påverkar din nuvarande situation och undersöker olika möjligheter att komma vidare. Med inslagen av KBT arbetar vi med att förändra negativa tankar och handlingsmönster för att stödja en positiv utveckling.

Kontakta mig:

Min terapeutiska verksamhet finns i centrala Stockholm. Utbildning och handledning sker på överenskommen plats och kan också ske på annan ort. Vill du veta mer om något av ovanstående eller träffa mig är du välkommen att kontakta mig.

Mail: charlotte.e.hoglund@telia.com

Mobil: 076-117 66 44